Kuinka paljon lauttamatkustaminen maksaa Euroopassa?

Tutkimus ja analyysi lauttamatkojen hintaindeksistä Euroopassa vuonna 2023.

Tänä kesäkautena, joka on ihanteellinen merellisille seikkailuille ja kaikenlaisille risteilyille, lauttamatkustaminen on monien matkustajien suosima liikenneväline. Lautat ovat kaukana täpötäysien lentokenttien tai asemien aiheuttamasta stressistä, ja niillä voi matkustaa mukavasti ja rauhassa.

Vivanodassa, joka on verkkoalusta, jonka avulla matkustajat voivat löytää lautta-, bussi-, juna- ja lentolippuja, halusimme käynnistää laajan tutkimuksen Euroopan lauttalippujen hinnoista saadaksemme paremman käsityksen lauttalippujen hintojen vaihtelusta useiden kriteerien (kohdemaa, etäisyys, kausiluonteisuus jne.) mukaan.

Siksi analysoimme kymmeniä tuhansia lauttojen hintoja sadoilla Euroopan reiteillä sekä Turkin ja Maghreb-maiden (Marokko, Algeria, Tunisia) lauttoja saadaksemme mahdollisimman kattavan kuvan. On huomattava, että tässä tutkimuksessa on otettu huomioon ainoastaan hinta, eikä siinä ole otettu huomioon laivapalvelun laatua, henkilökunnan palkkaeroja, maiden välisiä taloudellisia eroja jne.

EUROPE

Tärkeimmät kohdat

 • Tunisiaan, Liettuaan, Latviaan, Puolaan ja Ruotsiin suuntautuvien lauttamatkojen hintaindeksi on alhaisin.
 • Sitä vastoin Turkin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Marokon lauttaliikenteen hintaindeksi on korkein.
 • Kreikan ja Turkin sekä Marokon ja Espanjan väliset yhteydet ovat suhteellisesti Euroopan kalleimpia.
 • Saksan ja Liettuan tai Latvian väliset yhteydet ovat edullisimpia suhteessa matkustettuun etäisyyteen.
 • Mitä lyhyempi matka on, sitä kalliimpi se on.
 • Koko Euroopassa hinnat ovat keskimäärin korkeammat heinäkuusta syyskuuhun. Ne ovat hieman korkeammat myös viikonloppuisin.

Lauttahintaindeksien vertailu maittain Euroopassa

Hintaindeksin perusteella, joka kuvaa 100 kilometrin lauttamatkan keskimääräistä hintaa henkilöä kohden, olemme määritelleet kalleimmat ja halvimmat maat lauttamatkoille.

Lauttahintaindeksien vertailu maittain Euroopassa

Tulokset paljastavat, että hinnat vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Eurooppaa.

Kalleimpien maiden listan kärjessä on Turkki, jonka jälkeen tulevat Yhdistynyt kuningaskunta, Marokko, Malta, Islanti, Italia, Algeria, Portugali ja Espanja. Kaikissa näissä maissa lauttamatkojen hinnat ovat suhteellisen korkeat.

Toisaalta on mielenkiintoista huomata, että Skandinavian maat ja Baltian maat ovat Euroopan halvimpia. Tunisia johtaa halvimpien maiden listaa, ja sen jälkeen tulevat Liettua, Latvia, Puola, Ruotsi, Norja, Suomi, Albania, Viro ja Kypros. Nämä kohteet tarjoavat edullisempia hintoja lauttaristeilyihin, mikä voi houkutella taloudellisia ratkaisuja etsiviä matkustajia.

Euroopan maiden välisten lauttamatkojen hintojen vertailu

Tutkimuksemme seuraavassa osassa keskitytään Euroopan maiden välisten lauttamaksujen vertailuun. Olemme analysoineet kansainvälisten reittien, kuten Italian ja Kreikan, Espanjan ja Marokon välisten reittien sekä kaikkien kahden maan välisten lauttareittien hintoja, jotta ymmärtäisimme, miten hinnat vaihtelevat maasta toiseen. Kotimaan ylitykset (esimerkiksi Italia -> Italia tai Kreikka -> Kreikka) on jätetty pois.

Euroopan maiden välisten lauttamatkojen hintojen vertailu

Näemme, että Kreikan ja Turkin välisillä lauttamatkoilla on Euroopan korkein hintaindeksi. Kaukana perässä ovat Espanjan ja Marokon sekä Tanskan ja Saksan väliset ylitykset.

Sitä vastoin Saksan ja Liettuan tai Latvian väliset matkat ovat matkan pituuteen suhteutettuna Euroopan halvimpia.

Myös Norjan ja Ruotsin sekä Italian ja Espanjan väliset matkat ovat Euroopan halvimpia.

Myös Marokkoon suuntautuvien matkojen välillä on selvä ero: ne ovat halvimpia Ranskasta tai Italiasta (pitkät matkat) mutta kalleimpia Espanjasta (lyhyet matkat).

Etäisyyden vaikutus Euroopan lauttamatkojen hintoihin

Halusimme tarkistaa, onko lauttamatkan pituudella vaikutusta lauttamatkojen keskihintaan.

Etäisyyden vaikutus Euroopan lauttamatkojen hintoihin

Havaitsimme, että mitä lyhyempi ylitys, sitä korkeampi hinta.

Euroopan kalleimmat lauttamatkat

Tässä jaksossa tarkastelemme tarkemmin lauttojen hintaindeksiä kunkin Euroopan lauttareitin osalta. Olemme analysoineet yhteensä lähes 800 reittiä eri puolilla Eurooppaa.

Euroopan kalleimmat lauttamatkat

Näemme, että hintaindeksit ovat korkeimmat juuri hyvin lyhyillä reiteillä (Lymington-Yarmouth, Chios-Cesme, Santa Maria Salina-Rinella ja Caleta del Sebo-Orzela). Nämä reitit ovat Euroopan kalleimpia matkan pituuteen nähden.

Euroopan halvimmat lauttareitit

Tarkastellaan nyt Euroopan halvimpien lauttareittien järjestystä hintaindeksin mukaan. Analysoimme yhteensä lähes 800 reittiä eri puolilla Eurooppaa.

Euroopan halvimmat lauttareitit

Toisin kuin kalleimpia reittejä esittelevässä taulukossa, voimme nähdä, että Euroopan halvimpien reittien joukossa ovat lähinnä pitkät ylitykset (Travemünde-Liepaja, Barcelona-Civitavecchia, Klaipeda-Kiel ja Barcelona-Porto Torres).

Halvimmat satamat Euroopan lauttaristeilyjen osalta.

Olemme analysoineet ja asettaneet lauttasatamat paremmuusjärjestykseen kunkin sataman ylitysten hintaindeksin mukaan.

Halvimmat satamat Euroopan lauttaristeilyjen osalta.

Euroopan kalleimmat lauttakohteet

Olemme analysoineet ja asettaneet lauttasatamat paremmuusjärjestykseen kuhunkin satamaan suuntautuvien ylitysten hintaindeksin mukaan.

Euroopan kalleimmat lauttakohteet

Lauttahintaindeksin vertailu vuoden kuukausittain

Halusimme selvittää, ovatko lauttojen hinnat kausiluonteisia ja vaihtelevatko ne sen mukaan, minä kuukautena vuodesta ylitys tehdään. Monet kuljetusyhtiöt, kuten rautatiet ja lentoyhtiöt, vaihtelevat hintojaan huomattavasti kysynnän mukaan, joka on usein paljon suurempi kesälomien aikana.

Lauttahintaindeksin vertailu vuoden kuukausittain

Euroopan tasolla voidaan havaita, että lauttojen hinnat ovat keskimäärin korkeammat heinäkuusta syyskuuhun, joka vastaa Euroopan kesäkautta ja siten lauttamatkustamisen sesonkiaikaa. Tämän kesäkauden ulkopuolella hinnat ovat kuitenkin keskimäärin vain hieman alhaisemmat. Yksityiskohtaisempi maakohtainen analyysi (ks. muut välilehdet) osoittaa, että tämä kausivaihtelu on selvempi joissakin maissa.

Lauttaliikenteen hintaindeksin vertailu viikonpäivittäin

Halusimme myös tietää, vaihteleeko lauttamatkan hinta viikonpäivän mukaan.

Lauttaliikenteen hintaindeksin vertailu viikonpäivittäin

Havaitsimme, että viikonloppuna lähtevät lauttamatkat olivat hieman kalliimpia kuin arkipäivänä lähtevät. Kun asiaa tarkastellaan maakohtaisesti (ks. muut välilehdet), havaitaan, että tämä kriteeri ei aina ole merkityksellinen.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusta varten keräsimme lähes 110 000 lauttamatkojen hintaa. Osa hinnoista sisälsi yhden henkilön matkan ilman ajoneuvoa, osa kahden aikuisen ja ajoneuvon matkan. Sitten vakioimme nämä hinnat saadaksemme hinnan henkilöä kohti. Kukin hinta muunnettiin sitten indeksiksi, joka edustaa kustannuksia 100:aa matkustettua kilometriä kohti.

On huomattava, että tässä tutkimuksessa otettiin huomioon ainoastaan hinta, eikä otettu huomioon junapalvelun laatua, henkilökunnan palkkaeroja jne. (ks. tutkimuksen rajoitukset).

Tutkimuksen rajoitukset

On tärkeää tunnustaa, että kuten kaikissa tutkimuksissa, myös tässä Euroopan lauttojen hintoja koskevassa analyysissä on tiettyjä rajoituksia, jotka on otettava huomioon. Nämä rajoitukset voivat vaikuttaa saatujen tulosten laajuuteen ja tarkkuuteen.

Ensinnäkin on tärkeää huomata, että tutkimus perustuu saatavilla oleviin ja kerättyihin tietoihin, mikä tarkoittaa, että mukana olevien lauttayhtiöiden ja kohteiden kattavuudessa voi olla vaihtelua. Tämän seurauksena jotkin toimijat tai reitit eivät välttämättä ole edustettuina analyysissä.

Lisäksi lauttojen hinnat vaihtelevat kausivaihtelun, kysynnän ja erikoistarjousten kaltaisten tekijöiden vuoksi. Sen vuoksi on tärkeää tiedostaa, että hinnat voivat muuttua ajan mittaan ja että saadut tulokset kuvastavat hetkellistä tilannetta.

Lisäksi on tärkeää huomata, että lauttojen hinnat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten maiden välisten taloudellisten erojen, tiettyjen reittien valtion tukipolitiikan, yhtiöiden laadun ja palvelun tason, valuuttakurssien ja kunkin yhtiön hintapolitiikan mukaan. Nämä erot voivat vaikuttaa maiden välisiin hintaeroihin, ja ne vaatisivat todennäköisesti perusteellista analyysia.

Lopuksi olisi mainittava, että lauttojen hinnat voivat vaihdella matkustajaluokkien ja tarjottujen palvelutyyppien mukaan, mikä voi johtaa huomattaviin hintavaihteluihin.

Nämä rajoitukset huomioon ottaen on tärkeää tulkita tuloksia tasapainoisesti ja käyttää tuloksia yleisenä oppaana, jonka avulla voidaan ymmärtää Euroopan lauttamaksujen suuntauksia ja vaihteluita.

Suomen lauttojen hinnat

Tässä osiossa keskitymme lauttamatkoihin Suomesta. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Suomen muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkoja pyrimme tuomaan esiin hintakehitystä ja kustannusten vaihtelua matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Suomi on Norjan ja Ruotsin jälkeen Euroopan seitsemänneksi halvin maa matkustettaessa lautalla.
 • Virossa sijaitsevan Talinnin kautta tapahtuvilla ylityksillä on korkein hintaindeksi.
 • Pitkät ylitykset Saksan kanssa, erityisesti Helsinki-Travemünde-reitti, ovat maan edullisimpia.
 • Hinnat ovat korkeimmillaan kesäkuusta elokuuhun.

Suomesta lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Suomesta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Suomen lauttojen ranking

Olemme valinneet kaikki Suomen lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Suomen lauttasatamien rankingit

Olemme analysoineet kaikki Suomen satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alimpaan.

Suomen hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Suomessa lähtökuukauden mukaan.

Suomen lauttojen hintojen analyysi viikonpäivän mukaan

Halusimme selvittää, onko matkustaminen lautalla viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Keskity Yhdistyneen kuningaskunnan lauttamaksuihin

Tässä jaksossa keskitymme Yhdistyneestä kuningaskunnasta lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Yhdistyneen kuningaskunnan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan toiseksi kallein maa lauttamatkojen osalta.
 • Kotimaan lauttaliikenne on ylivoimaisesti kalleinta suhteessa matkan pituuteen.
 • Lymingtonin ja Yarmouthin välinen reitti on kallein, samoin kuin Wightin saarta palvelevat reitit yleensä.
 • Espanjaan suuntautuvat lauttamatkat ovat suhteellisesti keskimäärin halvimmat.
 • Lerwickistä Aberdeeniin kulkeva reitti, joka yhdistää Shetlandinsaaret Skotlantiin, on maan halvin.
 • Näin ollen Yarmouth on kallein lauttasatama ja Lerwick halvin.

Kotimaan ja ulkomaan matkojen hinnat Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin

Olemme vertailleet kaikkien Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Kotimaan lauttamatkat ovat ylivoimaisesti kalleimpia kuljettuun matkaan nähden.

Ylitykset Espanjaan ovat suhteessa keskimäärin halvimmat.

Yhdistyneen kuningaskunnan lauttasijoitukset

Olemme valinneet kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Lymington - Yarmouth -reitti on kallein, samoin kuin Wightin saarta palvelevat reitit yleensä.

Yhdistyneen kuningaskunnan lauttasatamien sijoitukset

Olemme analysoineet kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttapalvelu, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Lerwick, Aberdeen, Liverpool, Kirwall ja Hull ovat Yhdistyneen kuningaskunnan halvimmat lauttakohteet.

Yhdistyneen kuningaskunnan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähtökuukauden mukaan.

Näemme, että lauttojen hinnoissa ei ole todellista kausivaihtelua, vaikka hinnat ovatkin hieman alhaisemmat syys- ja lokakuussa.

Yhdistyneen kuningaskunnan lauttojen hinnat viikonpäivittäin

Halusimme tietää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Havaitsimme, että viikonloppuna ja arkipäivänä tapahtuvan lähdön välillä oli hyvin vähän eroa.

Keskity lauttojen hintoihin Ranskassa

Tässä jaksossa keskitymme Ranskasta lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Ranskan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Ranska on Euroopan 12. halvin maa matkustettaessa lautalla.
 • Matkat Marokkoon ovat ylivoimaisesti halvimmat.
 • Sen sijaan Italiaan suuntautuvilla reiteillä, erityisesti Bonifaciosta Sardiniaan suuntautuvilla reiteillä, ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvilla reiteillä on korkeimmat hintaindeksit.
 • Korsikaan johtavat reitit ovat Marokon tapaan halvimpia.
 • Elokuu on kallein kuukausi lauttamatkustaa Ranskassa.

Ranskasta lähtevien kansallisten ja kansainvälisten lauttojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Ranskasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Ranskasta lähtevien lauttamatkojen osalta yksi asia erottuu edukseen: Marokkoon, Tunisiaan ja Korsikaan suuntautuvat matkakohteet erottuvat edullisten hintojen joukossa. Itse asiassa nämä lauttareitit ovat huomattavasti alle muiden reittien keskihintojen.

Myös Irlantiin on tarjolla laivayhteyksiä, joiden hinnat ovat melko kohtuulliset.

Ranskan lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Ranskan lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alhaisimpaan.

Bonifacio ja Sardinian väliset ylitykset ovat ylivoimaisesti kalleimmat.

Toulonin ja Porto Torresin väliset ylitykset, Sètestä Marokkoon suuntautuvat ylitykset ja yleisesti ottaen mantereen ja Korsikan väliset ylitykset ovat Ranskan halvimpia.

On kuitenkin syytä huomata, että Ranskan viranomaiset tukevat Korsikan ylityksiä "Dotation de Continuité Territoriale" -järjestelmän puitteissa, minkä ansiosta tietyt liikenteenharjoittajat voivat tarjota edullisempia hintoja.

Ranskan lauttasatamien järjestys

Analysoimme kaikki Ranskan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja järjestimme ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alhaisimpaan.

Hintaindeksin analyysi Ranskassa lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Ranskassa lähtökuukauden mukaan.

Elokuu on kallein kuukausi matkustaa Ranskaan lautalla.

Analyysi lauttojen hinnoista Ranskassa viikonpäivittäin

Halusimme tietää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Ranskassa ei ole todellista hintaeroa viikonlopun ja arkipäivän lähtöjen välillä.

Keskity lauttojen hintoihin Espanjassa

Tässä jaksossa keskitymme lauttamatkoihin Espanjasta. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Espanjan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaan lauttoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Espanja on Euroopan yhdeksänneksi kallein maa lauttamatkustajien keskuudessa.
 • Marokkoon suuntautuvilla lauttamatkoilla on ylivoimaisesti korkein hintaindeksi.
 • Sitä vastoin alhaisin hintaindeksi on Italiassa, erityisesti Barcelonan ja Civitavecchian välisellä reitillä, ja Irlannissa, Bilbaon ja Rosslaren välisellä reitillä.

Espanjasta lähtevien kansallisten ja kansainvälisten matkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Espanjasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien matkojen sekä kotimaan matkojen hintoja.

Marokkoon suuntautuvilla matkoilla on ylivoimaisesti korkein hintaindeksi.

Sen sijaan Italiaan ja Irlantiin suuntautuvilla matkoilla on alhaisin hintaindeksi.

Espanjan kalleimmat lauttareitit

Olemme valinneet kaikki Espanjan lauttareitit ja sijoittaneet ne, joiden hintaindeksi on korkein.

Tangerin Maroxin ja Algierscirasin tai Tarifan väliset reitit ovat Espanjan kalleimpia.

Myös Kanariansaarilla sijaitsevaa Lanzaroten saarta palvelevilla paikallislinjoilla on erittäin korkea keskimääräinen ylityshinta.

Halvimmat lauttareitit Espanjassa

Olemme valinneet kaikki Espanjan lauttareitit ja sijoittaneet ne, joiden hintaindeksi on alhaisin.

Näitä ovat pitkät ylitysreitit, kuten Barcelonasta Italiaan suuntautuvat reitit, sekä Kanariansaaret (Arrecife) ja mantereen yhdistävät reitit, joiden hintaindeksi on maan alhaisin.

Espanjan lauttasatamien järjestys

Olemme analysoineet kaikki Espanjan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Espanjan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Espanjassa lähtökuukauden mukaan.

Espanjan lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Espanjassa on hyvin vähän hintaeroa viikonloppuna tai arkipäivänä tapahtuvan lauttamatkan välillä.

Keskity lauttojen hintoihin Italiassa

Tässä jaksossa keskitymme Italiasta lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Italian muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Italia on Euroopan kuudenneksi kallein maa lauttamatkustajien keskuudessa.
 • Italian ja Maltan välisillä reiteillä sekä kotimaan reiteillä on keskimäärin korkein hintaindeksi.
 • Lauttalinja Santa Marina Salinasta Salinan saarella sijaitsevaan Rinellaan on ylivoimaisesti Italian kallein.
 • Barcelonan Civitavecchiasta ja Porto Torresista yhdistävät reitit ovat matkan pituuteen nähden maan halvimmat.

Kansallisten ja kansainvälisten matkojen hinnat Italiasta

Olemme vertailleet kaikkien Italiasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Maltan saarelle (Valletta) suuntautuvat ylitykset ja kotimaan ylitykset (saaret -> mantere) osoittavat korkeimman hintaindeksin.

Pitkät ylitykset Välimeren yli Espanjaan, Marokkoon tai Tunisiaan ovat edullisimmat.

Italian kalleimmat lauttareitit

Olemme valinneet kaikki Italian lauttareitit ja asettaneet ne, joiden hintaindeksi on korkein.

Santa Marina Salinan ja Salinan saarella sijaitsevan Rinellan välinen yhteys on Italian kallein ylitys suhteessa kuljettuun matkaan.

Halvimmat lauttareitit Italiassa

Olemme valinneet kaikki lauttareitit Italiassa ja asettaneet paremmuusjärjestykseen ne, joiden hintaindeksi on alhaisin.

Civitavcchiasta Espanjaan (Bacelona) ja Sardiniassa sijaitsevasta Porto Torresista lähtevillä ylityksillä on Italian alhaisin hintaindeksi.

Italian kalleimmat satamat

Analysoimme kaikki Italian satamat, joihin liikennöi vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja asetimme sen jälkeen korkeimman hintaindeksin omaavat satamat paremmuusjärjestykseen.

Italian halvimmat satamat

Olemme analysoineet kaikki Italian satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja asettaneet ne sitten paremmuusjärjestykseen, joiden hintaindeksi on alhaisin.

Italian hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Italiassa lähtökuukauden mukaan.

Hinnat näyttävät laskevan syyskuun jälkeen.

Italian lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme tietää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Viikonloppu- ja arkipäivän lauttamaksujen välillä ei ole eroa Italiassa.

Keskity Kreikan lauttamaksuihin

Tässä jaksossa keskitymme Kreikan lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Kreikan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Kreikka on Euroopan 11. kallein maa lauttamatkustajien keskuudessa.
 • Kreikan saarilta Turkkiin suuntautuvat lauttamatkat (erityisesti Chios-Cesme-reitti) ovat ylivoimaisesti kalleimmat, kun taas Italiaan suuntautuvat lauttamatkat ovat halvimmat.
 • Patras Venetsiasta ja Anconasta ovat halvimmat lauttareitit maassa.
 • Viikonloput näyttävät olevan kalliimpia kuin arkipäivät.
 • Marraskuusta alkaen hinnat ovat paljon alhaisemmat (mutta monet linjat eivät enää liikennöi talvikaudella).

Kreikan sisäisten ja kansainvälisten lauttojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Kreikasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Kreikan ja Turkin väliset ylitykset ovat ylivoimaisesti kalleimmat.

Kotimaan ylitykset ja erityisesti ylitykset Italiaan ovat paljon halvempia.

Kreikan kalleimmat lauttareitit

Olemme valinneet kaikki Kreikan lauttareitit ja asettaneet paremmuusjärjestykseen ne, joiden hintaindeksi on korkein.

Kaksi lauttareittiä erottuu muista korkeiden hintojensa vuoksi.

Kuten edellisestä kaaviosta näkyy, Kreikan ja Turkin välinen reitti Chios > Csme on Kreikan kallein suhteessa kuljettuun matkaan.

Kallein kotimaan lauttareitti on Kosta ja Spetsesin välillä.

Halvimmat lauttareitit Kreikassa

Olemme valinneet kaikki Kreikan lauttareitit ja asettaneet ne edullisimman hintaindeksin omaavat reitit paremmuusjärjestykseen.

Italian ja erityisesti Patrasin ja Venetsian tai Anconan väliset lauttareitit ovat maan halvimmat.

On myös huomattava, että suuri osa Kreikan saarten välisistä kansallisista reiteistä on melko edullisia.

Kreikan kalleimmat satamat

Olemme analysoineet kaikki Kreikan satamat, joihin liikennöi vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja sen jälkeen asettaneet korkeimman hintaindeksin omaavat satamat paremmuusjärjestykseen.

Kreikan halvimmat satamat

Olemme analysoineet kaikki Kreikan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttaliikennepalvelu, ja sijoittaneet ne satamat, joiden hintaindeksi on alhaisin.

Kreikan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Kreikassa lähtökuukauden mukaan.

Marraskuusta alkaen hinnat ovat paljon alhaisemmat (vaikka monet linjat eivät enää liikennöi talvikaudella).

Analyysi lauttojen hinnoista Kreikassa viikonpäivittäin

Halusimme tietää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Viikonloppuna matkustaminen näyttää olevan kalliimpaa kuin viikolla matkustaminen.

Keskity lauttojen hintoihin Tanskassa

Tässä osiossa keskitymme Tanskasta lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Tanskan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Tanska on Euroopan 13. kallein maa lauttamatkustajien keskuudessa, joten se sijoittuu taulukon keskikastiin.
 • Risteilyt Saksan kanssa, lähinnä Rodby-Puttgarden-reitti, ovat Tanskan kalleimpia.
 • Oslon ja Kööpenhaminan välisellä reitillä on alhaisin hintaindeksi kaikista Tanskaa palvelevista reiteistä.
 • Syyskuusta alkaen lauttojen hinnat näyttävät laskevan merkittävästi.

Tanskasta lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Tanskasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Tanskasta lähtevät ylitykset Saksaan ovat kalleimpia.

Tanskan ja Ruotsin tai Norjan väliset reitit ovat halvimpia.

Tanskan lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Tanskan lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Kuten edellisestä kaaviosta näkyy, Saksaan liikennöivät reitit (Rodby-Puttgarden ja Gedser-Rostock) erottuvat edukseen korkealla hinnallaan suhteessa kuljettuun etäisyyteen.

Norjaan ja erityisesti sen pääkaupunkiin Osloon liikennöivien reittien keskihinta on erittäin alhainen.

Tanskan lauttasatamien järjestys

Analysoimme kaikki Tanskan satamat, joihin liikennöi vähintään yksi lauttalinja, ja asetimme ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Tanskan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelivatko lauttojen hinnat Tanskassa lähtökuukauden mukaan.

Syyskuusta alkaen lauttojen hinnat näyttävät laskevan merkittävästi.

Tanskan lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, oliko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Tanskassa ei ole eroa viikonloppu- ja arkipäivän lauttamaksujen välillä.

Keskity Norjan lauttamaksuihin

Tässä jaksossa keskitymme Norjasta tuleviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Norjan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Norja on Euroopan kuudenneksi halvin maa matkustettaessa lautalla, heti Ruotsin jälkeen.
 • Yhteydet Saksaan ja kotimaan ylitykset ovat maan kalleimmat.
 • Yhteydet Ruotsiin ovat ylivoimaisesti halvimmat (erityisesti Sandefjord-Stromstad-reitti).

Norjasta lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Norjasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Yhteydet Saksaan ja kotimaan ylitykset ovat kalleimmat.

Ylitykset Ruotsiin ovat ylivoimaisesti halvimmat (erityisesti Sandefjord-Stromstad-reitti).

Norjan lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Norjan lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Norjan lauttasatamien rankingit

Olemme analysoineet kaikki Norjan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alimpaan.

Norjan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Norjassa lähtökuukauden mukaan.

Norjan lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Keskimäärin lauttojen hinnat ovat hieman korkeammat viikonloppuisin.

Keskity lauttojen hintoihin Ruotsissa

Tässä osiossa keskitymme lauttamatkoihin Ruotsista. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Ruotsin muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusten vaihtelua matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Ruotsi on Euroopan viidenneksi halvin maa matkustettaessa lautalla, heti Norjan edellä.
 • Risteilyt Norjan kanssa (erityisesti Stromstad-Sandefjord-reitti) ovat maan halvimmat.
 • Sen sijaan Tanskan kanssa tehtävät ylitykset ovat kalleimpia.
 • Kapellskär-Lumparland-reitillä on korkein hintaindeksi.
 • Hinnat ovat korkeimmillaan kesäkuusta elokuuhun.

Ruotsista lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Ruotsista muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Norjaan suuntautuvat ylitykset (erityisesti Stromstad-Sandefjord-reitti) ovat halvimmat.

Sitä vastoin ylitykset Tanskaan ovat kalleimpia.

Ruotsin lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Ruotsin lauttareitit ja sijoittaneet ne hinnan mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Ruotsin lauttasatamien rankingit

Olemme analysoineet kaikki Ruotsin satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alimpaan.

Ruotsin hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Ruotsissa lähtökuukauden mukaan.

Hinnat ovat korkeimmat kesä-elokuussa.

Ruotsin lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Keskittyminen lauttojen hintoihin Saksassa

Tässä osiossa keskitymme lauttamatkoihin Saksasta. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Saksan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusten vaihtelua matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Saksa on Euroopan 11. halvin maa matkustettaessa lautalla, heti Ranskan edellä.
 • Risteily Tanskan kanssa, lähinnä Puttgardenin ja Rodbyn välinen reitti, on Saksan kallein.
 • Baltian maiden (Latvian ja Liettuan) lauttareittien hintaindeksi on alhaisin.
 • Syyskuusta alkaen hinnat laskevat merkittävästi.

Saksasta lähtevien kansallisten ja kansainvälisten matkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Saksasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Saksan lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki lauttareitit Saksassa ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Saksan lauttasatamien järjestys

Olemme analysoineet kaikki Saksan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttareitti, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Saksan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Saksassa lähtökuukauden mukaan.

Analyysi lauttojen hinnoista Saksassa viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Alankomaiden lauttojen hinnat

Tässä jaksossa keskitymme Alankomaista lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Alankomaat muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusten vaihtelua matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Alankomaat on Euroopan 13. halvin maa matkustettaessa lautalla, ja se sijoittuu tämän eurooppalaisen rankingin keskikastiin.
 • Hoek van Holland-Harwich-reitillä on korkein hintaindeksi.
 • Heinä- ja elokuussa lautalla matkustaminen on kalliimpaa.
 • Hinnat ovat korkeammat arkisin kuin viikonloppuisin lähtevillä reiteillä.

Alankomaista lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Alankomaista muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Alankomaiden lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Alankomaiden lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alhaisimpaan.

Alankomaiden lauttasatamien ranking

Olemme analysoineet kaikki Alankomaiden satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttareitti, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Alankomaiden hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Alankomaissa lähtökuukauden mukaan.

Alankomaiden lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Irlannin lauttojen hinnat

Tässä jaksossa keskitymme Irlannista lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Irlannin muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Irlanti on Euroopan 12. kallein maa, jonne matkustaminen lautalla on kallista, ja se sijoittuu suunnilleen Euroopan sarjataulukon keskikastiin.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävät lauttaristeilyt ovat ylivoimaisesti kalleimpia.
 • Espanjan ja erityisesti Rosslare-Bilbao -reitin välinen lauttaliikenne on edullisinta.
 • Lauttaliikenteen hinnat ovat hieman korkeammat heinä- ja elokuussa.
 • Lauttamatkailu on halvempaa arkipäivänä kuin viikonloppuna.

Kotimaan ja ulkomaan lauttojen hinnat Irlannista

Olemme vertailleet kaikkien Irlannista muihin Euroopan maihin suuntautuvien sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Irlannin lauttojen rankingit

Olemme valinneet kaikki Irlannin lauttareitit ja järjestäneet ne hinnan mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Irlannin lauttasatamien rankingit

Olemme analysoineet kaikki Irlannin satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alimpaan.

Irlannin hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelivatko lauttojen hinnat Irlannissa lähtökuukauden mukaan.

Irlannin lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, oliko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Portugalin lauttojen hinnat

Tässä osiossa keskitymme lauttamatkoihin Portugalista. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Portugalin muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Portugali on Euroopan kahdeksanneksi kallein maa lautalla matkustettaessa, heti Espanjan edellä.
 • Madeiran ja Porto Santon väliset lauttamatkat ovat Portugalin kalleimmat.
 • Azoreilla Velasin ja Hertan sekä Santa Cruz das Florsin ja Corvon väliset lauttareitit ovat ylivoimaisesti halvimmat.
 • Varsinaista kausivaihtelua ei ole. Hinnat eivät vaihtele vuoden kuukauden mukaan.

Portugalista lähtevien kansallisten ja kansainvälisten lauttojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Portugalista muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Portugalin lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Portugalin (Madeira ja Azorit) lauttareitit ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Portugalin lauttasatamien ranking

Olemme analysoineet kaikki Portugalin satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alhaisimpaan.

Portugalin hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Portugalissa lähtökuukauden mukaan.

Portugalin lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Puolan lauttojen hinnat

Tässä osiossa keskitymme Puolasta lähteviin lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Puolan muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Puola on Euroopan neljänneksi halvin maa matkustettaessa lautalla.
 • Gdanskin ja Nynashamnin välinen reitti on ylivoimaisesti halvin Puolaa palveleva reitti.
 • Hinnat ovat hieman korkeammat heinä- ja elokuussa.

Puolasta lähtevien kotimaan- ja ulkomaanmatkojen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Puolasta muihin Euroopan maihin suuntautuvien ylitysten sekä kotimaan ylitysten hintoja.

Puolan lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Puolan lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta alhaisimpaan.

Puolan lauttasatamien järjestys

Olemme analysoineet kaikki Puolan satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttareitti, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan.

Puolan hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Puolassa lähtökuukauden mukaan.

Analyysi lauttojen hinnoista Puolassa viikonpäivittäin.

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin matkustaminen arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

Keskitytään lauttojen hintoihin Kroatiassa

Tässä jaksossa keskitymme Kroatian lauttamatkoihin. Analysoimalla lauttojen hintoja eri reiteillä, jotka yhdistävät Kroatian muihin Euroopan maihin, sekä kotimaanmatkojen hintoja pyrimme tuomaan esiin hintasuuntauksia ja kustannusvaihteluita matkustajille eri kriteerien mukaan.

Tärkeimmät kohdat

 • Kroatia on Euroopan maiden rankingissa aivan keskellä, Tanskan ja Alankomaiden välissä.
 • Porecista Italian Triesteen kulkeva lauttalinja on matkan pituuteen nähden maan halvin.
 • Umag-Venetsia -reitti on sen sijaan reitti, jonka hintaindeksi on korkein.
 • Elokuu on kallein kuukausi matkustaa lautalla Kroatiasta.
 • Arkipäivänä lähtevät lauttaristeilyt näyttävät olevan kalliimpia kuin viikonloppuna lähtevät.

Kroatian kotimaan ja ulkomaan lauttaristeilyjen hinnat

Olemme vertailleet kaikkien Kroatiasta muihin Euroopan maihin ja kotimaan reiteille lähtevien lauttojen hintoja.

Kroatian lauttareittien järjestys

Olemme valinneet kaikki Kroatian lauttareitit ja sijoittaneet ne hintaindeksin mukaan korkeimmasta halvimpaan.

Kroatian lauttasatamien järjestys

Olemme analysoineet kaikki Kroatian satamat, joita palvelee vähintään yksi lauttalinja, ja asettaneet ne hintaindeksin mukaan järjestykseen korkeimmasta alimpaan.

Kroatian hintaindeksin analyysi lähtökuukausittain

Halusimme selvittää, vaihtelevatko lauttojen hinnat Kroatiassa lähtökuukauden mukaan.

Kroatian lauttojen hintojen analyysi viikonpäivittäin

Halusimme selvittää, onko lauttamatkustaminen viikonloppupäivänä (perjantaista sunnuntaihin) kalliimpaa vai halvempaa kuin arkipäivänä (maanantaista torstaihin).

None
None
None
None